НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ НА ПРОДУКЦІЮ

У випробувальній лабораторії ТОВ „Незалежна лабораторія пожежної безпеки” ви маєте можливість перевірити вогнегасники переносні та пересувні згідно нормативних документів :

 • ДСТУ 3675-98 “Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань”
 • ДСТУ 3734-98 (ГОСТ 30612-99) “Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги”Технічний регламент безпеки обладнання, що працює під тиском. Затверджено постановою КМУ від 19 січня 2011 р. №35
 • ДСТУ EN 3-7:2014 “Вогнегасники переносні. Частина 7. Характеристики, вимоги до робочих параметрів і методи випробувань” (EN 3-7:2004+A1:2007, IDT)
 • ДСТУ EN 3-8:2015 “Вогнегасники переносні. Частина 8. Додаткові вимоги до EN 3-7 стосовно конструкції, опору тиску та механічних випробувань вогнегасників із максимально допустимим тиском, що нижче або дорівнює 30 бар”
 • ДСТУ EN 3-9:2016 «Вогнегасники переносні. Частина 9. Додаткові до EN 3-7 вимоги щодо гідравлічної міцності вуглекислотних вогнегасників»(EN 3-9:2006, IDT)
 • ДСТУ EN 1866-1:2014 “Вогнегасники пересувні. Частина 1. Характеристики, вимоги до робочих параметрів і методи випробувань” (EN 1866-1:2007, IDT)
 • ДСТУ EN 1866-2:2015 “Вогнегасники пересувні. Частина 2. Вимоги до конструкції, опору тиску та механічних випробувань вогнегасників з максимально допустимим тиском, які нижче або дорівнює 30 бар, що відповідають EN 1866-1 (EN 1866-2:2014, IDT)”
 • ДСТУ EN 1866-3:2015 “Вогнегасники пересувні. Частина 3. Вимоги щодо складання, конструкції, опору тиску вуглецевих вогнегасників, що відповідають EN 1866-1(EN 1866-3:2013, IDT)”
ПЕРЕЛІК ПОКАЗНИКІВ ЩО ВИПРОБУЮТЬСЯ
 • Вид вогнегасної речовини
 • Місткість корпусу
 • Маса (вогнегасної речовини ,вогнегасника
 • Вогнегасна здатність щодо гасіння модельного вогнища пожежі класів А,В,F (Вогневі випробування )
 • Тривалість приведення вогнегасника до дії ,тривалість подавання та маси залишку
 • Збереження робочого тиску в корпусі вогнегасника (випробування запірно-пускового пристрою )
 • Забезпечення переривання подавання вогнегасної речовини з вогнегасника
 • Випробування переносного вогнегасника на стійкість до струшування
 • Довжина струменя та тривалість подавання вогнегасної речовини
 • Електропровідність струменя заряду вогнегасника
 • Кратність піни водопінних переносних вогнегасників
 • Герметичність запірно-пускового пристрою у зборі і рукавів вогнегасників
 • Стійкість до удару падаючим вантажем переносних вогнегасників
 • Стійкість насадка вогнегасника до впливу ударного навантаження
 • Стійкість розтрубу вуглекислотного вогнегасника до дії статичного навантаження
 • Стійкість до впливу транспортного трясіння
 • Ударна міцність та опір механічному пошкодженню під час транспортування пересувних вогнегасників
 • Зусилля розблокування, зусилля та енергія та приведення вогнегасника до дії
 • Тягове зусилля для переміщення пересувного вогнегасника
 • Стійкість до впливу вiбрацiйних навантажень (переносні вогнегасники)
 • Випробування пластмасових деталей, що працюють під тиском
 • Теплохолодостійкість
 • Випробування вогнегасників з зарядами на водній основі на стійкість до тиску у разі переповнення
 • Визначення відповідності балонів з газом-витискувачем вимогам НД
 • Гідравлічні випробування складових вогнегасників
 • Ідентифікація вогнегасників
 • Вологостійкість (зовнішня корозійна стійкість)
 • Внутрішня корозійна стійкістьВизначення відповідності маркування вимогам НД
 • Випробування засобів індикації тиску

ФОРМА ЗАМОВЛЕННЯ