НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ НА ПРОДУКЦІЮ

У випробувальній лабораторії ТОВ „Незалежна лабораторія пожежної безпеки” ви маєте можливість перевірити вогнегасники переносні та пересувні згідно нормативних документів :

 • ДСТУ 4442: 2005 Пожежна техніка. Установки аерозольного пожежогасіння. Генератори вогнегасного аерозолю. Загальні технічні вимоги та методи лабораторне, СТУ CEN/TR 15276-1:2014 Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи аерозольного пожежогасіння. Частина 1. Вимоги до компонентів та методи їх випробувань (CEN/TR 15276-1:2009, IDT).
ПЕРЕЛІК ПОКАЗНИКІВ ЩО ВИПРОБУЮТЬСЯ
 • Вид вогнегасної речовини
 • Перевірка комплектності ,пакування ,маркування
 • Визначення маси, габаритних та приєднувальних розмірів
 • Визначення вогнегасної здатності, вогнегасної концентрації вогнегасного аерозолю, інерційності спрацювання, тривалості подавання, параметрів електричного сигналу для спрацювання генератора вогнегасного аерозолю, розмірів температурних зон
 • Перевірка стану корпусу генераторів після роботи
 • Перевірка показника “відсутність спрацювання від контрольного електросигналу”
 • Перевірка показника “стійкість до дії транспортного трясіння
 • Перевірка показника “стійкість до дії вібрації”
 • Перевірка показника “електричний опір між корпусом генератора вогнегасного аерозолю та клемами”
 • Випробування на стійкість до падіння
 • Випробування на стійкість до теплового впливу
 • Випробування у вибухонебезпечному газовому середовищі
 • Випробування з визначення функціонування пристрою запалювання
 • Перевірка показника “стійкість до дії кліматичних чинників зовнішнього середовища”

ФОРМА ЗАМОВЛЕННЯ