НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ НА ПРОДУКЦІЮ

У випробувальній лабораторії ТОВ „Незалежна лабораторія пожежної безпеки” ви маєте можливість перевірити вогнегасники переносні та пересувні згідно нормативних документів :

 • ДСТУ 3972-2000 Техніка пожежна. Установки порошкового пожежогасіння. Загальні технічні вимоги. Методи випробувань зі змінами  1-11-2002,2-11-2012
 • ДСТУ 3972-2000 EN 12416-1:2001+A2:2007 , MOD ) Національний стандарт України ,Протипожежна техніка .Системи порошкового пожежогасіння стаціонарні .Частина 1.Складові елементи .Загальні вимоги,
 • ДСТУ 7052:2009 Протипожежна техніка. Системи порошкового пожежогасіння стаціонарні. Частина 2. Проектування, конструкція та технічне обслуговування (EN 12416-2:2001+A1:2007,MOD),
ПЕРЕЛІК ПОКАЗНИКІВ ЩО ВИПРОБУЮТЬСЯ
 • Тривалість приведення установки в дію (інерційність)
 • Тривалість подавання вогнегасної речовини
 • Довжина струменя вогнегасної речовини, що подається
 • Відносна маса залишку вогнегасної речовини
 • Захищувана площа
 • Захищуваний об’єм
 • Вогнегасна здатність
 • Кути повороту лафетного ствола
 • Стійкість до дії кліматичних факторів
 • Стійкість до дії транспортного трясіння
 • Зусилля, необхідне для приведення установки в дію у разі ручного запуску
 • Тиск спрацьовування запобіжних пристроїв
 • Комплектність, клеймування і маркування
 • Масогабаритні показники та приєднувальні розміри
 • Ідентифікація
 • Випробування на міцність внутрішнім гідравлічним тиском
 • Випробовування діючого зусилля функціонування
 • Тривалість відкривання та закривання
 • Випробування приводів і клапана на стійкість до дії низької температури
 • Випробування на стійкість до дії високої температури
 • Випробування на стійкість до дії вібрації
 • Випробування надійності
 • Випробування на стійкість до дії корозії в ускладненому режимі
 • Випробування на міцність регулятора тиску, основних запірних і розподільних клапанів
 • Перевіряння швидкості струмення
 • Перевіряння витрати вогнегасного порошку

ФОРМА ЗАМОВЛЕННЯ